8/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról