TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036 A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése


 

TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036

A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése

 
Somlóvásárhely település orvosi rendelője fontos szerepet tölt be a térség egészségügyi alapellátásában: háziorvosi, házi gyerekorvosi, védőnői szolgálatot működtet, a szomszédos településekről is járnak ide ellátásra páciensek.
Az orvosi rendelő színvonala, műszaki állapota és belső elrendelése nem felel meg a mai kor elvárásainak, valamint szükséges, hogy a védőnői szolgálat számára a meglévőnél nagyobb, korszerűbb helyet biztosítsunk. Ennek érdekében a meglévő orvosi rendelő épületének komplex átalakítását tervezzük: akadálymentesítéssel, energetikai korszerűsítéssel együtt valósul meg a belső átalakítás annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás szolgáltatásai korszerű körülmények között elérhetőek legyenek. A projekt részeként eszközbeszerzéssel is bővítjük a rendelő állományát, erősítve a prevenciós tevékenységet is.
 
A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036
A projekt címe: A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
Az elnyert támogatás: 69 879 395 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának időszaka: 2021.02.01. - 2022.11.30.
 
 A projekt ütemezése:

2021. 02 – 2021. 11: tervezési feladatok

2021. 12 – 2022. 06: kivitelező kiválasztása,. szerződéskötés

2022. 06.- 2022. 11: kivitelezés, eszközbeszerzés

2022. 12: egészségügyi alapellátó intézmény megnyitása


A DPLusStudio Kft. által készített tervdokumentáció alapján 2022.
május – június hónapokban beszerzési eljárást folytattunk le a
kivitelező kiválasztására. Az eljáráson legkedvezőbb ajánlatot a
Bau-Fal Kft. tetteő, így vele 2022. 06. 14. napon szerződéskötésre
került sor.


A kivitelezés ezt követően kezdődött meg.