TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009 Bölcsőde létesítése Somlóvásárhelyen


 

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009

Bölcsőde létesítése Somlóvásárhelyen

 
Somlóvásárhely községben nem áll rendelkezésre bölcsődei ellátás, holott a gyermeklétszám ezt igényelné. A projekt célja – összhangban a Kormány bölcsőde fejlesztési programjával – hogy a településen elérhető legyen a bölcsődei szolgáltatás. Projektünk keretében az óvoda mellett egy teljesen új épület létesül, melyben 1 csoportszobában 12 fő 3 év alatti gyermek részére fogunk tudni ellátást nyújtani.
 
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00009
A projekt címe: Bölcsőde létesítése Somlóvásárhelyen
Az elnyert támogatás: 139 119 210 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának időszaka: 2020.08.01. - 2023.10.31.
 
 
A projekt ütemezése:
 
2020. 08 – 2021. 08: tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése
 
2021. 09 – 2022. 05: kivitelező kiválasztása, közbeszerzési eljárások lefolytatása
 
2022. 06 – 2023. 09: építési kivitelezési munkák
 
2023. 09 – 2023. 10: eszközbeszerzés, berendezés, projekt zárása
 
2023. 10: bölcsőde megnyitása
 
A projekt eredményeként az óvoda épületével közvetlen összeköttetésben egy új, elkülönített, a 3 év alatti korosztály igényeinek mindenben megfelelő, 1 csoportszobás bölcsőde létesült: teljesen új épület jött létre, a gyerekek ellátásához szükséges minden helyiséggel: csoportszoba melletti átadó, vizesblokk, fedett terasz, nyitott udvar, egyéni fejlesztők, és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (iroda, dolgozói öltöző-vizesblokk, tálaló konyha, akadálymentes wc).
 
Az épületre telepített 5 kW-os napelemes rendszer a működéshez szükséges villamosenergia-igényt részben megújuló energiaforrásból biztosítani tudja.