3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége

3.2 Költségvetések, beszámolók

2013-as költségvetési beszámoló

2014-es költségvetési beszámoló

2015-ös évi költségvetési beszámoló

2014. évi előirányzat módosítás

3.3 Működés
 

Az önkormányzat működési célú bevételeit

220.179 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

269.794 ezer forintban

A személyi juttatásokat

88.779 ezer forintban

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

23.261 ezer forintban

A dologi kiadásokat

42.015 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

7.089 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

65.123 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban;

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

1.757 ezer forintban

A beruházások összegét

1.757 ezer forintban

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

0 ezer forintban;

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

45,75 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

18,75 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

27 főben