6/2017.(V.30.) rendelet az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról