A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Eredménye


Somlóvásárhely Község Önormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 25-én megtartott zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatokról. 

A pályázat eredménye a következő:

„A” típusú pályázatot összesen 3 fő nyújtott be, azaz felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója 3 esetben pályázott.

„B” típusú ösztöndíjra idén nem érkezett pályázat, azaz középfokú oktatási intézmény utolsó éves tanulója nem  pályázott.

A testület a kérelmek elbírálása során 3 db „A” típusú pályázatot  támogatott.

A támogatás mértéke: 5.000.- Ft/fő/hó.

A pályázókat az Önkormányzat levélben értesíti a testület döntéséről.

 

Somlóvásárhely, 2015. december 10.

                                                                          
                                                                                                               Marton Zsolt sk
                                                                                                                polgármester